Our Family History

Notes


Matches 1 to 50 of 41,942

      1 2 3 4 5 ... 839» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
LW25042015 
MEYER, Sophie (I82996)
 
2 LW24052014 SPANIER, Anna (I124026)
 
3


LW20022016 
LEUCK, Marie (I200871)
 
4


Mat eis fréen sech , Jos, Kim an Serge, Tom, Charel, Caroline an Mike mam Lex. 
Family F142798
 
5 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. WEIS, René (I375490)
 
6

LW 7.4.2016 
HENTGES, Annette (I20328)
 
7

LW05032016 
HILGER, Nic (I151733)
 
8

LW07102016
Adely Urwald-Krier hält als Dirigentin op
De Kanner- a Jugendchouer „Muselfénkelcher“ ënner neier Leedung 
KRIER, Adely (I189688)
 
9

LW18042015 
MERRES, Jeanne Madeleine (I329981)
 
10

LW22062017
Annonce DEN ESCHERHONDSVERÄIN S.C.P.G. ESCH 
PEIFFER, Adolphe Dolly (I245783)
 
11

LW25042017: Annonces D’FRÄIWËLLEG POMPJEEËN GEMEEN WELLESCHTEN, D’KOLLEGEN AN D’FRËNN VUM STAMMDËSCH AUS DER „ESCALE VU REMERSCHEN“, DE VERWALTUNGSROT AN D‘DIREKTIOUN VUN DEN DOMAINES VINSMOSELLE - DEN DELEGÉIERTEROT VUN DER WËNZERGENOSSENSCHAFTSKELLEREI WELLESCHTEN 
KAYSER, Emil (I171788)
 
12

LW25112016
Annonce D’SCHÜLER, D’ELTEREN AN D’PERSONAL AUS DER SCHOUL AN DER
MAISON RELAIS VUN DEN NONNEWISEN 
KRIER, Ben (I189796)
 
13

LW28022015
 
ENGELMANN, Jean-Baptiste (I91568)
 
14

relation avec:
d‘Margot Clees
d‘Maria Leunessen-Clees
hir Kanner an Enkelkanner
de Jos an d‘Jacqueline Clees-Sabus
hir Kanner an d‘Enkelkand 
CLEES, Anna (I362982)
 
15
17/10/2012 
WINANDY, Elise Lisa (I319429)
 
16
an d'Kanner Chiara a Shannon 
BERNARD, Sophie (I345824)
 
17
descendants: Lee-Ann, Yannick, Dean, Sylvia + Marc 
MATGEN, Edouard (I332373)
 
18
Fligeraccident am Mali 
AREND, Camille (I7059)
 
19
LW 11.9.2014 LW 11.9.2014 
THILGEN, Jérôme Therry (I299916)
 
20
LW 11042017: Annonce Yellow-Boys Weiler-la-Tour 
DELHALT, Victor (I74420)
 
21
LW 13.7.2017 
MORRIS, Bruce (I409754)
 
22
LW 13.7.2017 
WIRTZ, Victor (I409782)
 
23
LW 14.1.2016

Noces de diamant 
REDING, Roby (I366151)
 
24
LW 15.09.2015

LW 16.09.2015
Annonce: Personal vum Institut des langues 
EISCHEN, Simone (I366037)
 
25
LW 15.09.2015 
SCHLIMM, Michel (I366046)
 
26
LW 15.09.2015 
SCHLIMM, Michel (I366046)
 
27
LW 16.6.2016 
DE LA FONTAINE, Edmond (I378612)
 
28
LW 17.8.2017 
LINTGEN, Virginie (I147371)
 
29
LW 18.01.2017

Annonce: vun den Enkelkanner 
RISCH, Ernestine (I127252)
 
30
LW 18.9.2013 
DIRKES, Liliane (I81422)
 
31
LW 21.7.2016 
WILMES, Madeleine (I46175)
 
32
LW 28.1.2016
Annonce: Corps vun de Frâiwêllege Pompjeeê vun Esch/Sauer 
EVERAD, René (I367879)
 
33
LW 28.5.2015 
LENTZ, Raymond (I345809)
 
34
LW 29 03 2016
LW 30.03.2016
Annonce. Chorale Wiltz 
SCHON, Irene (I373377)
 
35
LW 29.09.2015
LW 30.09.2015
Annonce: Chorale Flaxweiler 
ERNSTER, Marguerite (I92946)
 
36
LW 29.12.2016 
GLAESENER, Marianne (I389921)
 
37
LW 31.05.2017 
JUNIO, Christiane (I342531)
 
38
LW 31.05.2017 
FANCELLI, Mario (I405011)
 
39
LW 31.05.2017 
SCHÄFER, Marie-Thérèse (I405017)
 
40
LW 31.05.2017 
PETERS, Annette (I405029)
 
41
LW 31.7.2014 
BIREN, Anne (I33827)
 
42
LW 4.5.2017

Annonce: H.S.D.V. Schifflange 
MORLAK, Lucien (I229072)
 
43
LW 4.5.2017 
SCHILTZ, Anita (I193507)
 
44
LW 6.8.2015 (90e anniversaire) 
WINTER, Margot (I353421)
 
45
LW 7.4.2016 
HENTGES, Annette (I20328)
 
46
LW 7.4.2016 
RIBEIRO DA SILVA, Fernando (I374163)
 
47
LW.10-10-2014
LW11102014 
HELBACH, Jean-Paul (I145847)
 
48
LW01072016 Artikel zum 100. Gebuertsdag vum Ed. Lux 
LUX, Edmond (I208164)
 
49
LW02062017 Annonce DE COMITÉ AN D’MEMBEREN VUN DER HARMONIE MOUTFORT-MEDINGEN
Annonce D’SANDWEILER MUSEK

LW 31.05.2017 
MAJERUS, Chantal (I210324)
 
50
LW02092016
Annonce D‘CHORALE EMMER-FROU, TÉITENG 
GREVIG, André (I133605)
 

      1 2 3 4 5 ... 839» Next»